Zespół Szkół Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia

Technikum Informatyczne

Pomorskie Technikum Informatyczne

             

52 -345 40 13, 510 993 092, sekretariat@kpck.edu.pl

  

Kształcimy w zawodach:

 

● Technik teleinformatyk

 

● Technik informatyk


W ramach zawodów wyodrębnia się m.in. następujące kwalifikacje:

 

- Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,

 

- Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,

 

- Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

 

 

SZKOŁA GWARANTUJE PRAKTYCZNĄ NAUKĘ

OD MISTRZÓW ZAWODU.

 

Nasi uczniowie mogą uczestniczyć w kursie CISCO. Podczas kursu CISCO uczeń pozna sieci LAN, WLAN, WAN w zakresie projektowania i konfiguracji. Otrzyma certyfikat Cisco upoważniający do obsługi rozległych i lokalnych sieci komputerowych i teleinformatycznych na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym.

 

Certyfikat CISCO daje przepustkę do dobrej pracy w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju.

 

 

Uczniowie mogą uczestniczyć w kursie CISCO.              

 

Zapewniamy:

• bezpieczną szkołę, stały monitoring w budynku szkoły i na zewnątrz,

 

• Wi-Fi na terenie szkoły, ogródek, parking,

• bardzo dobry dojazd do szkoły: autobusy 68, 69; tramwaje 2, 4, 5, 6, 7, 8.

 

Dlaczego warto do nas przyjść?

• panuje przyjazna atmosfera,

• tworzymy małe klasy, co sprzyja podmiotowemu traktowaniu,

 

• system nauczania sprzyja rozwojowi twórczych postaw, przedsiębiorczości, wzmacnianiu motywacji do nauki,

 

 

Szkoła działa pod patronatem kierunku INFORMATYCZNEGO Wydziału Technicznego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

 

W ramach współpracy przedmioty specjalistyczne wykłada kadra akademicka.

 

Pod egidą kierunku INFORMATYKA

funkcjonuje Akademia Cisco, która w swej ofercie posiada kursy:

 

 

CCNA Security - To oferta dla osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności dotyczących bezpieczeństwa sieci komputerowych i teleinformatycznych. Zapoznają się ze sposobami zabezpieczania sieci LAN, WLAN, WAN.

 

CCNP - Uczestnik poznaje sieci LAN, WLAN, WAN w zakresie projektowania i konfiguracji. Otrzyma certyfikat Cisco upoważniający do obsługi rozległych i lokalnych sieci komputerowych i teleinformatycznych na poziomie zaawansowanym.