Zespół Szkół Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia

TECHNIKUM GASTRONOMII i HOTELARSTWA

Pomorskie Technikum Gastronomii i Hotelarstwa kształci w zawodach:

• kucharz,
• technik hotelarstwa,
• technik żywienia i usług gastronomicznych.


Uczniowie mają możliwość zdobycia umiejętności w specjalnościach: dietetyka, organizacja usług gastronomicznych, hotelarstwo, kelner - barman i inne. Ponadto w technikum realizowane są dodatkowe zajęcia w zakresie dobrych obyczajów, etyki i etykiety, atrakcyjnych zajęć sportowych oraz klubów zainteresowań.

Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w renomowanych hotelach i restauracjach.Indywidualne podejście do ucznia, wysoko kwalifikowana kadra wykładowców i program oparty na najnowszej wiedzy światowej z zakresu gastronomii, hotelarstwa i turystyki oraz organizacji biznesu daje gwarancje dobrego przygotowania zawodowego i ogólnego absolwenta.

 

PROPONUJEMY:
• rozszerzony program nauki języków obcych, informatyki, wybranych przedmiotów wg zainteresowań uczniów i kierunku przyszłych studiów oraz profilu nauczania,
• fakultety z przedmiotów maturalnych, do egzaminów zawodowych i przygotowujące do konkursów i olimpiad,
• tytuł technika wybranych kierunków, a także dodatkowo możliwość zdobycia umiejętności w innych specjalnościach potwierdzonych certyfikatem,
• efektywny sposób nauczania (ponad 90% absolwentów naszych szkół studiuje w wyższych uczelniach)
• doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe,
• skomputeryzowaną bibliotekę, czytelnię z Internetem, koła zainteresowań, warsztaty dziennikarskie, chór, kawiarenkę, bilard, tenis stołowy, siłownię, zajęcia sportowo-rekreacyjne,
• e-dzienniczek, indywidualne szafki dla uczniów.

 

GWARANTUJEMY:
• solidną i rzetelną naukę w atmosferze serdeczności oraz poszanowania godności i praw ucznia,
• wysoki poziom kształcenia według standardów Unii Europejskiej,
• indywidualne podejście do ucznia,
• wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli,
• naukę w kilkunastoosobowych klasach.
 

Masz jakieś pytania - skontaktuj się z nami:


tel.: (52) 345 40 12
fax: (52) 345 40 13
tel. kom.: 510 993 092
www.kpck.edu.pl
sekretariat@kpck.edu.pl