Zespół Szkół Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia

Warning: Missing argument 1 for slider_info(), called in /usr/local/www/apache24/data/include/slider.php on line 39 and defined in /usr/local/www/apache24/data/include/functions.php on line 55

Sesje popularno-naukowe

Tematyka sesji Organizator Wydarzenia towarzyszące
650-lecie Bydgoszczy.
Wykład dr Jacka Woźnego
i mgr Piotra Dekowskiego
mgr Piotr Żłobiński, mgr Marek Kowalski Wystawa rzeźby regionalnej Andrzeja Kurkowskiego. Otwarcie Izby Regionalnej - dr Paweł Prusak
Śladami św. Wojciecha w 1000-lecie misji w Prusach mgr Marek Kowalski  
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Regionu
Kujawsko-Pomorskiego.
Sesja pod patronatem
Senatora RP Macieja Świątkowskiego z udziałem parlamentarzystów: Anny Bańkowskiej i Jana Rulewskiego
mgr Helena Czakowska, dr Paweł Prusak Biografie osób zasłużonych dla Bydgoszczy i Regionu - mgr Marek Kowalski. Debata z udziałem młodzieży różnych szkół - mgr Jacek Grembowicz. Album o Bydgoszczy opracowany przez kółko historyczne - mgr Danuta Kopińska. Wystawa fot. Sztuka Regionu Kujawsko-Pomorskiego, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego. Degustacja potraw regionalnych (PTGiH) - mgr Maria Dudkiewicz, inż. Irena Gralik.
Szkolnictwo niepubliczne w Regionie Kujawsko-Pomorskim. Osiągnięcia, szansę i bariery rozwoju. Sesja pod patronatem mgr Jana Szopińskiego V-ce Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego mgr Helena Czakowska, dr Paweł Prusak Występy dzieci przedszkoli "Bursztynek" i "Kacperek".
Debata na temat: "Szkoły niepubliczne w opinii uczniów-oczekiwania a rzeczywistość" - mgr J. Grembowicz.
Wystawa prac uczniowskich - mgr D.Kopińska, mgr M. Kowalski.
Degustacja potraw regionalnych (PTGiH) - mgr M. Dudkiewicz, inż. I. Gralik
Człowiek-Książka-Region.
Sesja przygotowana przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Bibliotekoznawców AB im. K. Wielkiego. Wykład prof. dr. hab. Franciszka Mincera
dr Paweł Prusak Wystawa książek i spotkanie z pisarzem bydgoskim Edwardem Kaczmarkiem. Inscenizacja pt. "Szkoła na strychu", przygotowana przez Pomorskie Gimnazjum - mgr Maria Kamińska
Młodzież wobec UE.
Sesja pod patronatem Senator RP Doroty Kempki
dr Paweł Prusak Debata na temat korzyści płynących z obecności Polski w Unii Europejskiej z udziałem uczniów KPCK i III LO w Bydgoszczy - mgr J. Grembowicz. Wystawa plakatów licznych szkół z Bydgoszczy i Gimnazjum w Jeżewie - mgr M. Majka-Bieniek, mgr D. Kopińska-Kołowacik.
Wystawa sztuki regionalnej: haft pałucki, kujawski, kaszubski, ceraminka kujawska, stroje ludowe - dr P. Prusak. Degustacje potraw regionalnych - mgr inż. M. Dudkiewicz, mgr inż. I. Gralik, mgr inż. B. Pawelec.


    Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów w okresie przygotowawczym wyrażało się poszukiwaniem i zgłębieniem materiałów źródłowych koniecznych do opracowania referatów bądź udziału w debacie. Uczniowie - referenci poszczególnych zagadnień najpełniej wystąpili na sesjach z okazji 650 lecia nadania praw miejskich Bydgoszczy (Bogna Barwicka, Anna Nowotna i Anna Sieradzka-PLO) i 1000- rocznicy misji św. Wojciecha w Prusach (Bogna Barwicka i Anna Nowotna - PLO, Katarzyna Burda i Anna Kosowska - PLE). Referaty wygłoszone na obu sesjach, oparte na tekstach źródłowych i opracowaniach monograficznych, jakkolwiek napisane pod kierunkiem nauczycieli historii, wymagały od uczniów dużego nakładu czasu i wdrożenia do samodzielnej pracy z literaturą. Efektem sesji było pogłębienie wiedzy o dziejach Bydgoszczy i regionu, o początkach chrześcijaństwa na tle historii wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich.
    W sesji Człowiek-Książka-Region wystąpienia uczniów były bardziej emocjonalne nacechowane osobistym stosunkiem do czytanych książek (Artur Jezierski, Maciej Wojtkowski i Dominika Wilangowska - PLO, Justyna Dąbrowska - PLE) i ulubionych autorów (Natalia Malarska i Klaudia Szatkowska - PTGiH, Monika Błażejewska - PLO). Dawały też wyraz własnym, ukształtowanym i rozwijanym zainteresowaniom (Jakub Węglerski - PLO).
    Referat wprowadzający w problematykę sesji na temat Młodzież wobec Unii Europejskiej opracowany i wygłoszony przez Michała Czakowskiego ucznia PLO aspirującego do studiowania nauk społecznych dowodził dojrzałej, pogłębionej pod względem merytorycznym znajomości problematyki oraz obycia w wystąpieniach publicznych.
    W pozostałych sesjach aktywność młodzieży wyrażała się udziałem w debatach. Poza zgłębieniem problematyki, młodzież nabywała umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania opinii, zajmowania stanowiska na temat społecznie ważnych problemów, uczyła się tolerancji. Sesje ukazały młodzieży wiele obszarów manifestowania aktywności jak: przygotowanie albumów, plakatów i organizowanie ekspozycji oraz prezentowanie stołów z potrawami regionalnymi bądź narodowymi.
    W okresie przygotowawczym uczniowie wnosili wiele uwag, propozycji do programu i przebiegu sesji. Zaangażowanie i samorządne działanie młodzieży najpełniej zaznaczyło się w przygotowaniu i organizowaniu okolicznościowych wystaw, ekspozycji. Przed sesją na temat Regionu Kujawsko-Pomorskiego uczniowie poznali dzieje i stosunki społeczno-gospodarcze Kujaw i Pomorza. Słuchacze Pomorskiego Studium Policealnego przeprowadzili sondaż na temat proponowanego nowego podziału administracyjnego kraju i miejsca w nim województwa kujawsko-pomorskiego. Sesję na temat Młodzież wobec Unii Europejskiej poprzedził Tydzień Europejski, w którym każda klasa poznawała wybrany kraj unijny i prezentowała jego historię, kulturę i stosunki społeczno-gospodarcze, potrawy. Na szczególną uwagę zasługuje wkład uczniów PTGiH w przygotowanie degustacji potraw i prezentację stołów wybranych krajów europejskich. Uznanie wzbudziła wystawa plakatów i materiałów promujących Unię Europejską oraz prezentacja sztuki ludowej przygotowane przez uczniów klas II PLO.
    Z wyjątkiem trzech pierwszych, pozostałe sesje w całości prowadziła młodzież. Kolejni przewodniczący sesji Tomasz Gnidziński i Katarzyna Biernacka (PLE) oraz Katarzyna Dobosiewicz (PLO) dali przykład sprawności organizacyjnej i samorządnego działania.
    Sesje popularno-naukowe stworzyły jedną z możliwości otwarcia się, nawiązania kontaktów ze środowiskiem i włączenie szkoły w nurt życia kulturalnego i społecznego Bydgoszczy i Regionu.


dr Paweł Prusak