Zespół Szkół Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia

Pomorskie Liceum Ogólnokształcące

W Pomorskim Liceum Ogólnokształcącym realizowany jest program ogólny, dodatkowo do wyboru rozszerzony program nauki w zakresie:

języków obcych (wg stopnia zaawansowania)
informatyczno – matematycznym
humanistycznym
fakultety wybrane wg zainteresowań i kierunku przyszłych studiów Gwarantujemy wysoko kwalifikowaną kadrę wykładowców - cenionych pedagogów szkół średnich, wyższych uczelni itd., realizujących programy nauczania w oparciu o najlepsze wzorce kształcenia odpowiadające najlepszym wzorcom europejskim. Liceum zapewnia realizację dodatkowych zajęć w zakresie zasad dobrych obyczajów - etyki i etykiety, atrakcyjnych zajęć sportowych oraz klubów zainteresowań: turystyka, dziennikarstwo, historia. W szkole realizowana jest idea regionalizmu związana z nazwą Liceum (izba regionalna, sesje naukowe, turystyka, rzeźba). W ramach dodatkowej specjalizacji menedżerskiej młodzież w ramach nauki realizuje cykl przedmiotów ekonomiczno-prawnych, mających na celu zaznajomienie z zagadnieniami gospodarki rynkowej i rozbudzenie zainteresowań menedżerskich.
Masz jakieś pytania - skontaktuj się z nami poprzez email: sekretariat@kpck.edu.pl .

PROPONUJEMY: rozszerzony program nauki języków obcych, wybranych przedmiotów wg zainteresowań uczniów i kierunku przyszłych studiów oraz profilu nauczania fakultety z przedmiotów maturalnych, do egzaminów zawodowych i przygotowujące do konkursów i olimpiad tytuł technika wybranych kierunków, a także dodatkowo możliwość zdobycia umiejętności w innych specjalnościach potwierdzonych certyfikatem efektywny sposób nauczania (ponad 90% absolwentów naszych szkół studiuje w wyższych uczelniach doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe skomputeryzowaną bibliotekę, czytelnię z Internetem, koła zainteresowań, warsztaty dziennikarskie, chór, kawiarenkę, zajęcia sportowo-rekreacyjne e-dzienniczek
GWARANTUJEMY: solidną i rzetelną naukę w atmosferze serdeczności oraz poszanowania godności i praw ucznia, wysoki poziom kształcenia według standardów Unii Europejskiej, indywidualne podejście do ucznia, wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, naukę w kilkunastoosobowych klasach
NASZE OSIĄGNIĘCIA:
90 % absolwentów studiuje w wyższych uczelniach, liczne wyróżnienia, wysoko notowane miejsca ( w tym finaliści i laureaci) w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, ekologicznych i zawodowych, sesje popularno - naukowe o zasięgu regionalnym.

UWAGA:
tel.: (52) 345 40 12
fax: (52) 345 40 13
tel. kom.: 510 993 092
www.kpck.edu.pl
sekretariat@kpck.edu.pl