Zespół Szkół Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia

Policealna Szkoła Zawodowa

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia pod patronatem Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej kształci w

Kujawsko-Pomorskiej Szkole Policealnej w zawodach:

  • Technik informatyk
  • Technik teleinformatyk

Nauka w szkole policealnej

  • trwa 2 lata
  • kształci w trybie dziennym lub zaocznym
  • jest ona adresowana do osób, które ukończyły szkołę średnią (nie jest konieczne posiadanie matury)

Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  • dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód*

 

*osoba która nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej

 

Zobacz Nasz kampus na YouTubie