Zespół Szkół Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia

Pomorska Policealna Szkoła Informatyczna dla Dorosłych

52 -345 40 13, 510 993 092, sekretariat@kpck.edu.pl

Kształcimy w zawodach:

● Technik informatyk

W ramach zawodu technik informatyk wyodrębnia się następujące kwalifikacje:

- Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,

- Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,

- Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

 
SZKOŁA GWARANTUJE PRAKTYCZNĄ NAUKĘ
OD MISTRZÓW ZAWODU.
 

Nasi słuchacz mogą uczestniczyć w kursie CISCO. Podczas kursu CISCO słuchacz pozna sieci LAN, WLAN, WAN w zakresie projektowania i konfiguracji. Otrzyma certyfikat Cisco upoważniający do obsługi rozległych i lokalnych sieci komputerowych i teleinformatycznych na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym.

Certyfikat CISCO daje przepustkę do dobrej pracy w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju.

 

Pomorska Policealna Szkoła Informatyczna dla Dorosłych kształci w zawodzie: technik informatyk. Oferta edukacyjna skierowana jest do osób, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną na poziomie średnim. Słuchacze mogą uczestniczyć w kursie CISCO.               

Zapewniamy:

• bezpieczną szkołę, stały monitoring w budynku szkoły i na zewnątrz,

• Wi-Fi na terenie szkoły, ogródek, parking,

• bardzo dobry dojazd do szkoły: autobusy 68, 69; tramwaje 2, 4, 5, 6, 7, 8.

Dlaczego warto do nas przyjść?
• panuje przyjazna atmosfera,

• tworzymy małe klasy, co sprzyja podmiotowemu traktowaniu,

• system nauczania sprzyja rozwojowi twórczych postaw, przedsiębiorczości, wzmacnianiu motywacji do nauki,

 

Szkoła działa pod patronatem kierunku INFORMATYCZNEGO Wydziału Technicznego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

W ramach współpracy przedmioty specjalistyczne wykłada kadra akademicka. 

Pod egidą kierunku INFORMATYKA

funkcjonuje Akademia Cisco, która w swej ofercie posiada kursy:

 

CCNA Security - To oferta dla osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności dotyczących bezpieczeństwa sieci komputerowych i teleinformatycznych. Zapoznają się ze sposobami zabezpieczania sieci LAN, WLAN, WAN.

CCNP - Uczestnik poznaje sieci LAN, WLAN, WAN w zakresie projektowania i konfiguracji. Otrzyma certyfikat Cisco upoważniający do obsługi rozległych i lokalnych sieci komputerowych i teleinformatycznych na poziomie zaawansowanym.