Zespół Szkół Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp.

Technik żywienia i usług gastronomicznych zajmuje się także obsługą klienta, zna zasady przechowywania żywności ,umie aranżować stół i potrawy na talerzu, potrafi przyrządzać potrawy ,zna zasady i warunki zarządzania produkcją gastronomiczną, obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, zarządza ludźmi

 

W ramach kierunku możesz wybrać jedną ze specjalności, dzięki którym zwiększysz swoje szanse na ciekawą pracę i realizację ukrytych pasji.

 

Kucharz, Kelner-Barman

 • przygotowuje i podaje potrawy
 • dba o wybór odpowiednich składników
 • pomaga w wyborze poszczególnych dań
 • obsługa klienta
 • tworzy właściwy klimat obsługi

Mała gastronomia z elementami kuchunii regionalnej i orientalnej z kulturą show

 • prowadzenie restauracji
 • przyrządzanie potraw
 • pisanie scenariusza programu show
 • przygotowanie do castingu
Nauka w zawodzie trwa 4 lata.
Nauka w systemie zaocznym i dziennym.
 
Po ukończeniu szkoły otrzymasz:
 • świadectwo ukończenia szkoły
 • certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie wybranej specjalności
 • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

Absolwent tej szkoły może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz potrafi prowadzić własną działalność gospodarczą. Potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej: fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować bale, wesela; przyrządzać żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary, kafeterie; projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych.

 

Jeżeli gotowanie to Twoja pasja, jesteś otwarty i chcesz mieć ciekawy zawód czekamy na Ciebie ! 

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia!