Zespół Szkół Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia

Technik teleinformatyk

 

 
Technik teleinformatyk zajmuje się montowaniem, konfiguracją komputerów i ich podzespołów. Instaluje programy operacyjne i sterowniki w komputerach, instaluje komputery w sieci .Zapobiega zawirusowaniu sieci. Uczestniczy w projektowaniu i rozbudowie systemów komputerowych . Organizuje pracę lokalnej sieci komputerowej w przedsiębiorstwach. Wykonuje przeglądy i naprawę sprzętu komputerowego. Współpracuje z użytkownikami systemów komputerowych . Technik teleinformatyk może także organizować działy zajmujące się wdrażaniem nowoczesnych urządzeń teleinformatycznych w procesach nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem.
 
Zadania zawodowe Technika teleinformatyki
 • montowanie i uruchamianie zestaw ów komputerowych oraz instalowanie oprogramowania teleinformatycznego
 • diagnozowanie stanu technicznego komputerów oraz konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego
 • projektowanie lokalnych sieci komputerowych LAN
 • budowanie i uruchamianie sieci komputerowych LAN
 • eksploatowanie rozległych sieci komputerowych
 • instalowanie i eksploatowanie oprogramowania sieciowego
 • zabezpieczanie komputerów oraz teletransmisyjnych i teleinformatycznych sieci przed zawirusowaniem i niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych
 • montowanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń sieciowych w sieciach teletransmisyjnych i teleinformatycznych
 • administrowanie i nadzorowanie pracy sieci teleinformatycznej
 • diagnozowanie stanu technicznego, eksploatowanie i naprawa sieci teleinformatycznej
 • weryfikowanie poszczególnych kategorii produktów i usług pod względem systemu oceny zgodności i spełniania przewidzianych prawem wymagań
 • kontrolowanie urządzeń komputerowych, teletransmisyjnych i teleinformatycznych w fazie wytwórczej i eksploatacyjnej
 • prowadzenie sprzedaży podzespołów, urządzeń komputerowych oraz urządzeń i usług teleinformatycznych
 • instalowanie teleinformatycznych okablowań sieciowych i urządzeń transmisji bezprzewodowej
 • organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • organizowanie i nadzorowanie procesów konstruowania, wytwarzania, konserwacji i napraw urządzeń oraz systemów teleinformatycznych realizowanych przez podległych pracowników
 
W ramach kierunku możesz wybrać jedną ze specjalności ,dzięki którym zwiększysz swoje szanse na ciekawą pracę i realizację ukrytych pasji.

Analityk sieciowy:
 • wyciąga wnioski z wyników analiz
 • tworzy raporty
 • określa strategie działania

Archiwista dokumentów elektronicznych:
 • kataloguje, porządkuje dokumentację
 • organizuje elektroniczne archiwum
 • prowadzi wirtualne archiwa
 • dba o zabezpieczenie kopii zapasowych zebranych dokumentów
 
Absolwent projektuje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę wykorzystując umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji; montuje i uruchamia zestawy komputerowe oraz instaluje oprogramowanie teleinformatyczne; diagnozuje stan techniczny komputerów oraz dokonuje konserwacji i napraw sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego.
 
Nauka w zawodzie trwa 4 lata.
Nauka w systemie zaocznym i dziennym.

Po ukończeniu szkoły otrzymasz:
 • świadectwo ukończenia szkoły
 • certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie wybranej specjalności
 • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny
 
 
Jeżeli Twoje marzenie to praca w doskonale płatnej branży IT w Polsce lub innych krajach UE, chcesz mieć ciekawy zawód, czekamy na Ciebie!
 
Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia!