Zespół Szkół Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia

Technik informatyk

 

Obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego; projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne; administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji; dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego; obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.

 

Niezbędne Umiejętności

 • posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, także pracujących w sieci
 • posługiwanie się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu
 • posługiwanie się komputerami typu PC
 • obsługiwanie wybranych rodzajów sieci komputerowych
 • posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym
 • dobieranie i konfigurowanie sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań
 • posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL
 • projektowanie i utrzymywanie baz danych i nadzorowanie ich pracy
 • programowanie w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++
 • przeprowadzanie analizy powierzonego do wykonania zadania i stosowanie optymalnego, powszechnie używanego, języka programowania
 • opracowywanie algorytmów według podanych założeń, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych
 • uruchamianie i obsługiwanie urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego
 • usuwanie uszkodzeń powstających w urządzeniach systemu komputerowego oraz testowanie, jakości ich pracy
 • wykonywanie rozliczenia kosztów wyrobów i usług
 • organizowanie i utrzymywanie własnego stanowiska pracy i podległego zespołu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji

  

Przedmioty zawodowe

 • systemy operacyjne,
 • urządzenia techniki komputerowej,
 • sieci komputerowe, witryny i aplikacje internetowe,
 • systemy baz danych, działalność gospodarcza w branży informatycznej,
 • montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej,
 • administracja sieciowymi systemami operacyjnymi,
 • projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych,
 • administracja bazami danych, programowanie aplikacji internetowych