Zespół Szkół Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia

Technik informatyk

 

 
Technik Informatyk obsługuje komputery typu PC. Projektuje i wykonuje bazy danych, przetwarza informacje. Zajmuje się obsługą lokalnych sieci, nadzoruje pracę. Usuwa uszkodzenia powstające w urządzeniach systemu komputerowego.

 

Niezbędne Umiejętności Technika informatyki

 • posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, także pracujących w sieci
 • posługiwanie się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu
 • posługiwanie się komputerami typu PC
 • obsługiwanie wybranych rodzajów sieci komputerowych
 • posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym
 • dobieranie i konfigurowanie sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań
 • posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL
 • projektowanie i utrzymywanie baz danych i nadzorowanie ich pracy
 • programowanie w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++
 • przeprowadzanie analizy powierzonego do wykonania zadania i stosowanie optymalnego, powszechnie używanego, języka programowania
 • opracowywanie algorytmów według podanych założeń, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych
 • uruchamianie i obsługiwanie urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego
 • usuwanie uszkodzeń powstających w urządzeniach systemu komputerowego oraz testowanie, jakości ich pracy
 • wykonywanie rozliczenia kosztów wyrobów i usług
 • organizowanie i utrzymywanie własnego stanowiska pracy i podległego zespołu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji

 

W ramach kierunku możesz wybrać jedną ze specjalności ,dzięki którym zwiększysz swoje szanse na ciekawą pracę i realizację ukrytych pasji.  

Wembaster:

 • tworzy ,projektuje strony WWW
 • zakłada serwisy internetowe
 • instaluje gotowe moduły
 • używa języka HTML
 • dba o ciągłość działania witryn internetowych

Menager informacji:

 • przygotowuje raporty i statystyki
 • śledzi zmiany na w witrynach internetowych
 • tworzy statystyk z wybranych informacji

Nauka w zawodzie trwa 4 lata.
Nauka w systemie zaocznym i dziennym.

Po ukończeniu szkoły otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie wybranej specjalności
 • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

 

Jeżeli Twoje marzenie to praca w doskonale płatnej branży IT w Polsce lub innych krajach UE, chcesz mieć ciekawy zawód czekamy na Ciebie!  

 

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia!