Zespół Szkół Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia

Technik hotelarstwa

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba piętrowa, gastronomia, usługi komplementarne), ponadto zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich na potrzeby prowadzonych zadań przez organy administracji samorządowej oraz branżowych organizacji i stowarzyszeń.

Zadania zawodowe

 • fachowa i kompleksowa obsługa gościa hotelowego posługując się technikami pracy na stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej
 • organizowanie pracy w zakładzie hotelarskim
 • organizowanie usług gastronomicznych oraz prawidłowe obsługiwanie konsumenta
 • organizowanie i obsługiwanie kongresów, targów, zjazdów i innych imprez
 • organizowanie usług turystycznych i rekreacyjnych
 • wyposażanie i urządzanie wnętrza różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych
 • współpracowanie z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich
 • prowadzenie korespondencji i obsługiwanie nowoczesnego sprzętu biurowego

Przedmioty zawodowe:

 • podstawy hotelarstwa,
 • działalność recepcji,
 • organizacja pracy służy piętra,
 • obsługa konsumenta, usługi dodatkowe w hotelarstwie,
 • marketing usług hotelarskich,
 • podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego,
 • pracownia: hotelarska,obsługi konsumenta, obsługi informatycznej