Zespół Szkół Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia

Kujawsko-Pomorskie Technikum Zawodowe

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia pod patronatem Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej kształci w:

Kujawsko-Pomorskim Technikum Zawodowym w zawodach:

  • Technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Technik hotelarstwa
  • Technik informatyk
  • Technik teleinformatyk

Nauka w Technikum:

  • trwa 4 lata
  • kierunki adresowane są do osób, które ukończyły szkołę gimnazjalną (zarówno dla młodych absolwentów jak i dorosłych)

Po ukończeniu technikum absolwent otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia szkoły
  • certyfikat potwierdzający kwalifikację w zawodzie
  • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
  • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

 

Zobacz Nasz kampus na YouTubie

baza dydaktyczna kpsw