Zespół Szkół Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia

Nawigacja

Historia szkoły

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia jest organem prowadzącym szkoły, które mają status szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i podlegają nadzorowi Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. KPCK prowadzi także kursy potwierdzone certyfikatem państwowym np. kurs barmański, kelnerski.
Baza KPCK mieści się w samodzielnym budynku w centrum Bydgoszczy. Szkoły dysponują pracowniami specjalistycznymi np. komputerową, a także salą gimnastyczną, biblioteką z dostępem do Internetu, klubokawiarnią itd.
W szkołach typu średniego realizowane są programy nauczania zapewniające możliwość wszechstronnego realizowania rozwoju ucznia. Nadrzędnym celem jest dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych i na wyższe uczelnie (m.in. fakultety dla klas III), a w szkołach technicznych ponadto zdobycie przez uczniów kwalifikacji i umiejętności zawodowych wysoko cenionych przez pracodawców oraz tytułu technika określonej specjalności. U
czniowie technikum mają praktyki zawodowe w najlepszych hotelach i restauracjach w Bydgoszczy. W Zespole Szkół KPCK uczniowie mają możliwość nauki języka angielskiego i niemieckiego. W ramach zajęć sportowych oferujemy aerobik, tenis, sekcje piłki koszykowej, siatkowej, nożnej i inne. Szkoły zapewniają również możliwość realizacji zainteresowań uczniów w klubach np. turystycznym, dziennikarskim, maklerskim, informatycznym, menedżerskim, historycznym i innych. W ramach działalności Samorządu Uczniowskiego uczniowie mają możliwość wpływu na całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem szkół. Podmiotowe traktowanie uczniów, mało liczne klasy, wzajemny szacunek w stosunkach nauczyciel-uczeń i indywidualne podejście do każdego ucznia w połączeniu z wysoko kwalifikowaną kadrą pedagogiczną i opieką psychologiczną daje podstawy dobrego przygotowania ogólnego każdego absolwenta. Dla najlepszych istnieje możliwość uzyskania stypendium.
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia jest także organem prowadzącym Pomorskie Przedszkole Publiczne "Kacperek" z siedzibą przy ul. Abrahama 1 w Bydgoszczy.

 

Zobacz Naszą Bazę Dydatktyczną na filmie