Zespół Szkół Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia

Nawigacja

20-lecie KPCK

„Ale raz jeszcze przypomnijmy wzloty,
Wracajmy myślą na gwiaździsty szlak!
Cofnij wskazówki i lećmy w wiek złoty…..
Niech żyje młodość!
O tak, o tak, o tak!"

Kornel Makuszyński „Bezgrzeszne lata”
 

            Wspomnienia, wspomnienia …. Czas płynie nieubłagalnie i nie wiadomo kiedy minęło już 20 lat od momentu, gdy 12 lutego 1992 r. został powołany przez Państwo Helenę i Romana Czakowskich prywatny kompleks edukacyjny, noszący obecnie nazwę Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia.

        Został on utworzony w czasie, gdy pojawiło się zapotrzebowanie na szkołę otwartą, taką, w której uczeń czułby się bezpiecznie, pewnie, gdzie panuje dobra atmosfera, a uczęszczanie do niej jest przyjemnością. Wielu rodziców marzyło o tym, aby edukacja młodzieży odbywała się w przyjaznych warunkach. Gdzie mogliby współdecydować w zakresie doboru treści i form kształcenia, gdzie prawidłowo przebiegają relacje między uczniami a nauczycielami. Uczniowie zdobywają gruntowną wiedzę, a także realizują swoje pasje.

            Cóż złożyło się na te dwadzieścia lat?

Jubileusz to czas, w którym dokonuje się podsumowań swojej działalności. Ze spokojem można powiedzieć, że nasi uczniowie zdają egzaminy maturalne w 99%, a także egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Wygrywają liczne konkursy, turnieje sportowe, biorą udział w różnych imprezach, pokazach i warsztatach. Czują się w szkole pewnie i bezpiecznie, nie są narażeni na przykre sytuacje. Absolwenci chętnie wracają do nas, opowiadają swoje losy.  Mało liczne klasy sprzyjają podmiotowemu traktowaniu uczniów. Tu, nikt nie ginie w tłumie. Każdy ma okazję doskonalić swoje umiejętności, gdyż system nauczania sprzyja rozwojowi twórczych postaw, aktywności, przedsiębiorczości czy sztuce prezentacji.

Nasza szkoła - to nie tylko miejsce, w którym odbywa się proces dydaktyczno-wychowawczy. To spotkanie z młodymi ludźmi, często ambitnymi, czasem samotnymi i zagubionymi, zmagającymi się z trudami codzienności. To terytorium żaków, pełnych fantazji i pasji życia, szukających nowych rozwiązań, dróg, z całym swoim własnym, ciekawym światem wymykającym się obowiązującym regułom i nie dającym się wepchnąć w schematy szkolne. To obszar nieustannych dyskusji, polemik, potyczek słownych, pełnych z pozoru zdumiewająco bezsensownych stwierdzeń – lecz po dłuższym i wnikliwym przemyśleniu – trzeba przyznać nie pozbawionych głębokich treści. To miejsce niesłychanie zaangażowanych nauczycieli, wytrawnych pedagogów, wyławiaczy talentów, cierpliwych, wytrwałych, konsekwentnych, pełnych zrozumienia dla młodzieńczych szaleństw, odpornych na najbardziej genialne sztuczki uczniów.

Przez te lata przewinęło się w tym budynku tysiące uczniów. Wśród nich można było zauważyć niepowtarzalne indywidualności, pasjonatów, kolekcjonerów, sportowców, prymusów, obserwatorów, badaczy, nie zabrakło również leniuchów czy wagarowiczów. Dziś, my nauczyciele, możemy śmiało powiedzieć, że każdy z nich był dla nas tak samo ważny. Poświęcaliśmy mu wiele troski i uwagi, cieszyliśmy się z jego sukcesów, przejmowaliśmy się jego porażkami. Był dla nas kimś wyjątkowym, niezwykłym ze swoimi zaletami czy też wadami. Pracowaliśmy nad jego umysłem i charakterem, aby doskonaliła się jego osobowość. Aby dumne sformułowania zawarte w Statucie Szkoły, kreujące wizerunek Absolwenta – były faktem – a nie pustymi słowami.

 mgr Maria Kamińska

Z-ca dyrektora ZS KPCK
 

„Przedszkole „ Kacperek” zaprasza Was i niech każdy się dowie jak tu miło płynie czas”.

Witamy w Pomorskim Przedszkolu Niepublicznym „Kacperek”, którego historia rozpoczęła się w 1995 roku. Nasza placówka jest odrębnym budynkiem mieszczącym się na osiedlu Błonie w Bydgoszczy przy ul. R. Abrahama 1. Teren należący do przedszkola jest urozmaicony poprzez swoje ukształtowanie i zagospodarowanie zielenią oraz rozkładem placu zabaw i edukacji dla dzieci.

Przedszkole czynne jest przez cały rok w godzinach od 06:00-17:00. Placówka posiada 7 sal dydaktyczno-edukacyjnych, odnowionych, kolorowych i ciekawie wyposażonych, zachęcających dzieci do działania. Nasza placówka może poszczycić się dobrze wyposażoną własną kuchnią, w której to przygotowywane są zawsze świeże i zdrowe posiłki dla naszych pociech. Do „Kacperkowej rodzinki” przychodzą dzieci w wieku 2,5-6 lat.

Wszyscy nauczyciele aktywnie uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. Większość kadry posiada wykształcenie wyższe. Kadrę pedagogiczną wspomaga personel pomocniczy – kompetentny i wrażliwy na potrzeby dzieci. Nauczyciele mając na uwadze zainteresowania, rozwój psycho-emocjonalny przedszkolaków organizują zajęcia, spotkania, wycieczki itp., w taki sposób aby dzieci były motywowane do zdobywania wiedzy, doświadczeń oraz rozwijania swoich zdolności.

W każdym roku jest bardzo dużo wydarzeń specjalnych w przedszkolu, które wpisują się w harmonogram pracy placówki. Codzienne życie w przedszkolu staramy się urozmaicać na różne sposoby. Oprócz stałych zajęć organizujemy szereg uroczystości i tradycji przedszkola. W codziennej działalności stawiamy także na rozwój kulturalny, ruchowy i artystyczny naszych wychowanków. Organizujemy spektakle teatralne przy współpracy z aktorami, programy muzyczne, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi. Ponadto prowadzone są zajęcia dodatkowe, dla wszystkich przedszkolaków, w ramach opłaty stałej: język angielski, nauka religii, zajęcia logopedyczne, warsztaty taneczne, rytmiczne, umuzykalniające, treningu twórczego. Tradycją „Kacperka” jest udział w licznych konkursach, przeglądach, konfrontacjach, a także stałe imprezy i uroczystości organizowane dla rodziców i środowiska lokalnego. Kacperkowe dzieciaki włączają się w liczne akcje charytatywne, które niosą pomoc innym. Nasze przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, w którym zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, optymalną opiekę wychowawczą i dydaktyczną, a także optymalne warunki rozwoju. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości. Kreujemy postawy aktywne, twórcze i wspieramy działania dziecka w różnych obszarach aktywności.

„To dla Was Kochane Dzieciaki

„Kacperek” uśmiechy swe śle

i drzwi otwiera gościnnie

zaprasza i Ciebie i mnie”

                                                                            

mgr Jolanta Tabaczyńska

Dyrektor Przedszkola